Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Grundlæggende værdier i Hjørringskolen

 

Værdigrundlaget i Hjørring Kommunes skolepolitik er en vigtig grundsten i, hvordan det skal være for en elev at gå i skole i Hjørringskolen.

I Hjørring Kommune har alle elever ret til gode, lærende og trivselsfremmende rammer i deres skoleliv. Alle elever har evner og styrker, som løbende skal opdages og udvikles i samspil med andre i de fællesskaber, som eleverne er en del af i skolen. Alle elever skal have mulighed for at udvikle sig til robuste og livsduelige mennesker, som mestrer livet.

I Hjørringskolen undervises eleverne så vidt muligt i alle folkeskolens obligatoriske fag samt valgfag, og der arbejdes hen imod at tilegne sig kompetencerne i Fælles Mål. Hvis en elev mangler færdigheder i forhold til at nå de beskrevne kompetencemål, er det vores opgave at støtte eleven og stille krav inden for nærmeste udviklingszone, så eleven kan blive så dygtig som muligt. Det understreges, at eleverne således tilbydes det samme som elever i almendelen, men tilgangen adskiller sig, da vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs og fællesskabets forudsætninger.

Den systemiske tænkning i Hjørringskolen betyder, at vi ser elevernes vanskeligheder som noget kontekstuelt og ikke iboende eleven selv. Derfor er vi meget opmærksomme på de forskellige perspektiver, vi kan tage i forhold til vanskelighederne. Her oplever vi, at det systemiske og kontekstuelle perspektiv, giver os de bedste handlemuligheder og dermed mulighed for at skabe positive forandringer for eleverne. Vi har den grundlæggende tanke, at alle elever gerne vil lære og fungere i deres skolegang. Når dette ikke altid lykkes, skyldes det, at rammerne ikke er tilpasset elevens forudsætninger og færdigheder. Her har skolen og det enkelte team et fælles ansvar for at finde nye veje, der kan medvirke til at skabe fornyet læring og trivsel hos eleven. Her bliver teamets arbejde meget centralt.