Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Beskrivelse af F-klasserne

I F-klasserne arbejder pædagoger og lærere på at skabe et roligt og trygt miljø. Der arbejdes med afsæt i neuropædagogisk viden og praksis, og herudfra at pædagoger og lærere formår at afstemme sig følelsesmæssigt med eleverne. 
I F-klasserne er der et stort fokus på at arbejde med udviklingen af sociale og emotionelle færdigheder. 
Der arbejdes med en rolig og anerkendende tilgang til eleverne, samt ud fra principperne i low-arousal-pædagogik. Low-arousal-pædagogikken er i særlig grad vigtig i krævende og konfliktfyldte situationer.
Skoledagen er præget af struktur og kendte rammer, hvor eleverne oplever forudsigelighed og rutiner. Undervisningen tager udgangspunkt i klasseundervisning i mindre grupper, samt individuelt tilrettelagt undervisning i forhold til hver enkelt elevs faglige niveau og særlige behov. 
Der arbejdes med folkeskolens fag i det omfang det er meningsfuldt for de enkelte elever. Et stort fokus i klasserne er elevernes deltagelse i de sociale fællesskaber, samt inddragelse af fysiske aktiviteter. 
Særligt for dele af F-klasserne er, at der er mulighed for et udvidet samarbejde med familier i situationer hvor netop familiære faktorer spiller en særlig rolle.

Målgruppe:
Eleverne i F-klasserne vil på forskellig vis være børn, der har behov for støtte og særlig opmærksomhed i forhold til at regulere sanser og følelser. Der er i F-klasserne derfor en særlig opmærksomhed på udviklingen af denne regulering.  Målgruppen vil også være børn, der har brug for meget trygge rammer, små sociale fællesskaber og en høj grad af støtte og struktur.
Eleverne i F-klasserne kan være børn der har vanskeligheder knyttet til sociale eller emotionelle faktorer, eller være børn der er udredt med tilknytningsvanskeligheder.