Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forældresamarbejde

Forældrene er skolens vigtigste samarbejdspartnere. 

 

I samarbejdet er det afgørende, at der er en tæt kontakt mellem skole og hjem, således at der løbende og gensidigt informeres om emner, der kan have relevans for elevens skolegang og hjemmesituation. Åbenhed, tillid og respekt er kendetegnende for dette samarbejde. 


I samarbejdet er det altid fokus på elevens styrkesider, og vi anerkender, at forældrene kender deres barn bedst og kan bidrage med nyttig viden, som skolen kan bruge i tilrettelæggelsen af den samlede skoledag, der passer bedst til den enkelte elev. Vi tror på at et godt samarbejde mellem skole og hjem er en grundlæggende forudsætning for, at den enkelte elev kan lære og trives bedst muligt.