Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Beskrivelse af K-klasserne

I K-klasserne er den overordnede pædagogiske tilgang inspireret af TEACCH-pædagogik. Her spiller struktur, visuelle tilgange, forudsigelighed og tydelighed en stor rolle og er gennemgående for arbejdet i alle klasserne.  


Der undervises i alle folkeskolens fag, med henblik på afgangsprøver for de elever hvor det er relevant. 
Der arbejdes systematisk med socialfag og med forskellige tilgange og materialer der knytter til socialitet og social læring, f.eks. sociale historier. 
I klasserne lægges særligt vægt på fællesskabsdimensionen i undervisningen, hele tiden med særligt hensyn til den enkelte elev. Derfor søges at tilrettelægge en hverdag, som ligner hverdagen i en folkeskole meget. Dog arbejdes der i mindre grupper, samt med fleksibilitet og tilpasning til vores elevgruppe. Det betyder, at der tilbydes valgfag, lejrskole og ture ud af huset, hele tiden med særligt fokus på struktur og forudsigelighed. 
Endelig er der et stort fokus på elevernes behov for at kende de 10 H’er. Kendetegnende for didaktik og pædagogik er, at alle systemer og strukturer tilpasses den enkelte elevs særlige kognitive profil. 
I forhold til elever i disse klasser, der har sanseintegrationsvanskeligheder arbejdes der med forskellige fysiske aktiviteter bl.a. yoga og massage. Herud over er der særligt fokus på afskærmning og andre hjælpemidler ift. sanseintegration. 

Målgruppe:
I K1-klasserne går mange elever der har brug for støtte til udviklingen af sociale og kommunikative færdigheder, og som profiterer særligt af en høj grad af struktur og forudsigelighed. Eleverne kan være børn som har vanskeligheder indenfor den del af autismespektret hvor der er brug for en mindre grad af støtte, og som profiterer af fagfaglig undervisning i folkeskolens forskellige fag.