Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Beskrivelse af A-klasserne

I skolens A-klasser undervises der i alle folkeskolens fag, og der arbejdes altid som udgangspunkt hen imod Folkeskolens afgangsprøve. Alle elever deltager altså i fagfaglig undervisning i forskellig udstrækning. 

 

Undervisningen og hverdagen er tilrettelagt ud fra en høj grad af genkendelighed. Det betyder, at der i klasserne gennemgående arbejdes med forskellige typer af rutiner, visuelle støttesystemer og struktur, i det omfang og på den måde, som de enkelte elever profiterer af. Dette gøres med henblik på at understøtte børnenes brug for overskuelighed, med henblik på udviklingen af færdigheder i forhold til overblik og selvregulering.
 
Der gøres meget ud af at se elevernes vanskeligheder bag adfærden og der arbejdes systematisk med at kortlægge elevernes udfordringer. Gennem en anerkendende og ressourceorienteret tilgang lægges individuelle pædagogiske handleplaner, hvor der fokuseres på positiv adfærd.
I forlængelse heraf mødes eleverne nysgerrigt, og der anvendes en positiv og anvisende kommunikation. 
Der er et stort fokus på at agere konfliktnedtrappende og at tilpasse forventninger til elevernes forudsætninger. På den måde er der et stort fokus på viden om, hvordan gode relationer til eleverne sikrer gode muligheder for læring, trivsel og udvikling.

Målgruppe:
I A-klasserne har eleverne alle et stort behov for struktur og forudsigelighed i hverdagen. Eleverne vil ofte have behov for særlig støtte ift. opmærksomhed, koncentration og overblik, og derudover vil nogle af eleverne skulle understøttes i impulskontrol og selvregulering.
I A-klasserne vil en del af eleverne være udredt med ADHD eller have lignende problematikker.