Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Beskrivelse af Højenehuset

I K2-klasserne vil der ofte arbejdes med et indslusningsforløb, så eleven gradvist kan lære stedet og børn og personale at kende. I et sådant forløb er det muligt at en lærer eller pædagog inden opstarten kommer på et eller flere hjemmebesøg og eller besøg i institutionen. Indslusningsforløbet kan også involvere et eller flere besøg på skolen, så barnet bliver bekendt med de nye lokaler og omgivelser.
Eleverne i K2 har brug for et skoletilbud der kan hjælpe, støtte og understøtte den generelle udvikling, med et særligt fokus på udviklingen sociale færdigheder og kommunikation.
 
Undervisningen foregår i afgrænsede og meget genkendelige, overskuelige og strukturerede miljøer. Hver dag gennemgås dagens plan og understøttes visuelt af piktogrammer.
Visualisering, konkretisering, systematik og organisering af tid og rum er en væsentlig del af hverdagen.  Der kan være tale om støtte til barnet via farvekoder, piktogrammer eller detaljerede guidesystemer. På den måde bliver forventninger og intentioner i hverdagen meget direkte synlige. 

I K2 arbejdes der med læring i et bredere livsperspektiv, f.eks. i forhold til at spise med kniv og gaffel, klæde sig på, følge en plan, handle ind, tage osv. 
Der arbejdes med at understøtte eleverne kommunikativt, idet nogle ikke udvikler et verbalt sprog. I K2 tilbydes derfor træning i kommunikation i det daglige arbejde og i elevernes daglige aktiviteter. Der anvendes visuel støtte, AVAZ, PECS, Tegn til Tale og andre kommunikationsstøttende foranstaltninger.
 
Målgruppe:
I K2-klasserne vil mange af eleverne, tilsvarende K-klasserne, befinde sig indenfor autismespektret eller på anden vis have udfordringer i relation til social kommunikation. Fælles for en del af eleverne i K2 vil være, at de ligger i den del af spektret, hvor der er brug for en høj grad af støtte i forhold til selvstændighed og læring. Det der samler gruppen er, at der er brug for en høj grad af støtte i forhold til udviklingen af sociale og personlige kompetencer.