Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Beskrivelse af OK - klasserne

I OK/G2 klasserne arbejdes der med at skabe et lærings- og undervisningsmiljø, hvor alle elever gennem en dannelses- og uddannelsesproces, kan udvikle integritet og oplevelse af identitet.


Legen er et område, som vises en særlig opmærksomhed i OK/G2, fordi vi ved hvordan legen er med til at udvikle kroppen, sproget og de sociale kompetencer. Børn opfatter leg som naturligt, sjovt og rart.
Derfor arbejdes der helt specifikt med leg, fra den tidlige kontaktleg imellem barn og voksen til lege imellem børnene. Lege, hvor flere indgår, bliver tilrettelagt på en måde, så det er tydeligt for børnene, hvad de skal lege, hvordan det skal foregå, og hvis tur det er. Efter at have lært organiseringen og have øvet sig i "love og regler" i social leg bliver børnene i stand til at lege selv i små grupper uden ret megen støtte fra personalet.
Der arbejdes altså med struktureret leg, som er karakteriseret ved en organisering og en ramme for, hvordan legen foregår.
Musik og rytmik indgår også som vigtige aktiviteter i læreprocesserne i OK/G2. 

Derudover arbejdes der målrettet i disse klasser på at understøtte elevernes udvikling, både fysisk, men også i forhold til social forståelse og udvikling af kommunikation. Der er et stort fokus på at arbejde med at lade eleverne opnå så høj en grad af selvstændighed som muligt. 
Undervisningen er derfor helt særligt tilrettelagt den enkelte med udgangspunkt i Folkeskolens fag.

Læringsmiljøet er præget af tydeliggjorte og let forståelige strukturer og forventninger, og læring forstås som et element der tilstede i alle aktiviteter i løbet af dagen, og undervisnings forstås ligeledes bredt som noget, der rummes i alle aktiviteter, hvor en voksne og eleven er sammen. Undervisningen er individuelt planlagt og foregår i små grupper eller enkeltvis. Har eleverne brug for kompenserende hjælpemidler eller har eleverne brug for alternative kommunikationsformer er det også en mulighed.

Målgruppe:
Eleverne i OK/G2 vil alle være elever, hvor der er brug for en meget høj grad af støtte i forhold til læring og udvikling. Fælles for gruppen er, at det er elever der på forskellig vis og af forskellige årsager har læringsvanskeligheder og funktionsvanskeligheder i et omfang, der har gennemgribende indvirkning på elevernes hverdag.