Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogik

I Hjørringskolen har vi det fælles pædagogiske udgangspunkt, at børn gør det godt, hvis de kan.

Hvis de ikke kan, er der noget, der er kommet i vejen for dem. Det kan være kognitive, følelsesmæssige eller sociale vanskeligheder, der stiller sig i vejen for elevernes læring og trivsel. Hvis nogle af vores elever reagerer uhensigtsmæssigt, tror vi på, at det er fordi, de bliver mødt med krav, som de ikke kan honorere. Her bliver det skolens opgave at se på hvilke krav, vi stiller, hvordan vi stiller dem, og hvilke forventninger vi har til elevens færdigheder og evner. Her har teamet omkring eleven en stor opgave i at justere og tilpasse undervisningen, så eleverne oplever den meningsfuld og dermed får det bedste udgangspunkt for at lære. Målet bliver samtidig at styrke elevernes kognitive, følelsesmæssige og sociale kompetencer. 

Vi tror på, at vores elever lærer af at lykkes! For os er det meget vigtigt, at vi stiller krav på en sådan måde, at eleverne lykkes og har succes med de opgaver, de skal løse, og de mål de har. 

Det er skolens ansvar, at eleverne lærer det, de skal. Derfor er det vigtigt for os at arbejde med at analysere, hvad der kommer i vejen, hvis en elev ikke lærer det han skal. Vi tror på, at den der tager ansvar kan påvirke, og det er skolens ansvar at finde veje til at skabe læring og trivsel hos hver enkelt elev. 

Fortællinger om eleven er altafgørende for, hvordan eleven lykkes. Derfor er vi i Hjørringskolen bevidste om narrativers betydning for elevernes skolegang. Det er vores opgave at finde nye veje, skabe nye gode fortællinger og være opmærksomme på hvilke fortællinger, der skabes, hvis en elev har det svært. 

Velfungerende samspil og relationer mellem eleverne og de voksne er afgørende for at kunne give eleverne de bedste betingelser for læring og trivsel. Derfor er vi meget bevidste om kvaliteten af samspillet og relationerne. 

For at eleverne kan udvikle sig positivt i deres skolegang, er det vigtigt at læringsmiljøet på skolen er roligt og uden konflikter - både mellem eleverne og mellem de voksne og eleverne. Her bliver vores arbejde med low arousal-pædagogik helt central. 
Low arousal er en pædagogisk tilgang, som søger at nedtrappe konflikter og skabe et afstressende miljø. De voksne i HjørringSkolen er meget bevidste om ansvaret for at bevare roen og arbejde konfliktnedtrappende i alle situationer, således at der skabes det bedste læringsmiljø for eleverne. Vi har kontinuerligt fokus på ikke at skabe eller optrappe konflikter i mødet med eleverne.