Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Beskrivelse af S-klasserne

S-klasserne

Arbejdet i S-klasserne sigter mod elevernes afgangsprøver i 9.klasse i grundfagene: dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Derudover arbejdes der oplevelsesorienteret med forskellige aktiviteter for at stimulere den sproglig tilegnelse gennem elevgruppens fælles oplevelser. Fælles oplevelser øger således en lettere adgang til sproget og øger trivsel i kraft af fællesskabsfølelsen.

Der arbejdes fokuseret med en fagfaglig indsats og træning af sprog/tale/læse områderne. Dette sker i den daglige undervisning, hvor der arbejdes ud fra zonen for nærmeste udvikling, hvilket betyder at eleverne udfordres der, hvor de har deres aktuelle lærings- og udviklingspotentiale. Desuden stilladsers eleverne visuelt og træner strategier i forbindelse med it-tekniske apps og programmer. Eleven tilbydes endvidere: Valgfagsperioder, lejrskole/overnatning og ture ud af huset.

I den daglige undervisning arbejdes der med at udvikle strategier til at nedbryde undervisningens emner i overskuelige dele. En anden del af arbejdet med denne elevgruppe sigter bevidst på at eleverne følger og er med i undervisningen i en alderssvarende almenklasse – i et eller flere fag.

 

Målgruppe:

Kendetegnende for eleverne i S-klasserne er, at der er brug for særlig opmærksomhed i forhold til sprog, tale og læseområdet. Der arbejdes fagfagligt på samme vis som i folkeskolen. Eleverne er i øvrigt fælles om at have brug for ro og tid i indlæringssituationer, guidning og anerkendelse løbende i læringssituationen (feed forward/feedback).