Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Beskrivelse af G-klasserne

G-klasserne

Arbejdet med eleverne i G3 tager sit udgangspunkt i Det Heliotropiske Princip. Et princip der handler om, at man udvikler sig, når man strækker sig efter eller vender sig mod lyset – altså, det gode som giver mening, energi og viser en mulig vej for at komme godt videre. Den bagvedliggende tanke handler om at lære af sine succeser, at opleve mestring og dermed oplevelsen af øgede muligheder.

Der arbejdes ud fra zonen for nærmeste udvikling, hvilket betyder at eleverne udfordres der, hvor de har deres aktuelle lærings- og udviklingspotentiale. Der arbejdes fagfagligt med skolens fag, men med læring i et bredere perspektiv. Målet i G klasserne er at gøre eleverne så livsduelige som muligt. Derfor arbejdes der med udviklingen af færdigheder i relation til en helt almindelig hverdag. Såfremt en elev udviser lyst og motivation for at afslutte en eller flere afgangsprøver, etableres dette forløb i samarbejde med eleven og forældrene. Eleven tilbydes endvidere: Valgfagsperioder, lejrskole/overnatning og ture ud af huset, hele tiden med særligt fokus på forforståelse, struktur og forudsigelighed.

Der er i G klasserne et stort fokus på, at relationen mellem lærer og elev og trivslen i gruppen af elever er vigtig for elevens læring og udvikling. Undervisningen er ofte baseret på mange gentagelser og en høj grad af struktur.

Derudover arbejdes der i vid udstrækning efter mesterlære-princippet, hvor læreren eller pædagogen helt konkret viser/modelling hvad eleven skal gøre. Og, at der efterfølgende arbejdes med at understøtte arbejdshukommelsen f.eks. med visuel stilladsering i kraft af billeder/fotos og eller brug af ”huske”-apps. En stor del af undervisningen foregår i forskellige værksteder, der er henlagt til Yxengaard, Tornby plantage og Nordstjernen, Doggerbanken i Hirtshals.

 

Målgruppe: I G-klasserne går en elevgruppe, som generelt har brug for meget støtte til at lære. Det er elever, hvor der tages særligt hensyn til udfordringer ift. arbejdshukommelsen og adgangen til at indgå i sociale sammenhæng.